Samenwerking Enschede en waterschap bespaart 3 miljoen euro

03 oktober 2015 18:57 uur

Er kan 3 miljoen euro bespaard worden aan investeringen die nodig leken om de waterzuivering in Glanerbrug op orde te maken, doordat de gemeente Enschede en waterschap Vechtstromen gaan samenwerken. Op dit moment kan de waterzuivering in Glanerbrug de toevoer van water niet aan bij zware regenval of bij teveel afvoer van afvalwater. Het water loopt daardoor deels de Glanerbeek in.

De gemeente gaat vanaf 2016 een deel van het afvalwater afvoeren naar de waterzuivering in Enschede. Waterschap Vechtstromen past op haar beurt nog dit jaar de Glanerbrugger zuiveringsinstallatie aan en zal een deel van de Glanerbeek natuurlijker inrichten. De herinrichting van de beek zal tot 2019 in beslag nemen. In 2020 wordt het project afgesloten en geëvalueerd. Bron: TV Enschede 01-10-2015