Samenwerking afvalwaterketen Goeree-Overflakkee feit!

25 april 2014 06:40 uur

Wethouder Arend-Jan van der Vlugt van de gemeente Goeree-Overflakkee en heemraad Maarten van Hulst van waterschap Hollandse Delta hebben de samenwerkingsovereenkomst afvalwaterketen ondertekend. De ondertekening vond plaats op donderdag 24 april 2014 bij de rioolwaterzuivering in Middelharnis. Deze samenwerking moet leiden tot een verminderde kostenstijging van € 1,1 miljoen euro in 2020.

Feitenonderzoek

Op Goeree-Overflakkee is het feitenonderzoek begin juli 2012 opgeleverd. Het feitenonderzoek is een soort 0-meting (waar staan we op dit moment) en maakt inzichtelijk waar op bespaard kan worden. De periode erna is er voorrang gegeven aan de samenvoeging van de vier gemeenten op het eiland. In 2014 is de samenwerking in de afvalwaterketen weer voortvarend opgepakt. De ambitie binnen de samenwerking is een nieuw Basis RioleringsPlan (rekenkundig plan) en Gemeentelijk RioleringsPlan (strategisch plan) op te stellen, in de vorm van een afvalwaterketenplan. Doel van deze insteek is om direct op strategisch niveau de synergie op te zoeken en kansen integraal op te pakken. Het ondertekenen van deze overeenkomst en de start van de uitvoering van de maatregelen is ook de eerste stap om ervoor te zorgen dat het label ‘achterblijver’ dat de visitatiecommissie heeft opgelegd aan de regio om te zetten naar ‘lid van het peloton’ of zelfs ‘koploper’.

Aanleiding

De basis voor de (verdere) samenwerking  en de samenwerkingsovereenkomst werd gelegd in mei 2011, in het Bestuursakkoord Water om precies te zijn. In dit document werden onder meer afspraken gemaakt over het vergroten van de doelmatigheid in de waterketen. Dit levert naar verwachting de komende jaren een aanzienlijke landelijke besparing (lees: een verminderde kostenstijging) op van 380 miljoen euro. De visitatiecommissie onder leiding van mevrouw Peijs volgt de vorderingen en brengt daarover verslag uit aan de minister.

Persbericht waterschap Hollandse Delta 24-04-2014.