Samenwerken aan robuuste rioolstelsels

29 maart 2015 08:28 uur
De gemeenten Arnhem, Aalten en Doesburg sluiten aan bij de samenwerking van Waterschap Rijn en IJssel en zes Achterhoekse gemeenten om te werken aan robuuste rioolstelsels. Op 25 maart ondertekenen de wethouders van de betrokken gemeenten en de Heemraad dhr. Schrijver de samenwerkingsovereenkomst in het stadhuis van de gemeente Doesburg.
Kennis

Het riool en de afvalwaterzuiveringen moeten op de toekomst voorbereid zijn. Wateroverlast in de bebouwde kom en vervuiling van sloten moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Door de stromen van water in het riool goed te meten zorgen de betrokken partijen ervoor dat er meer kennis komt over de rioolstelsels en de zuiveringen.

Robuuste rioolstelsels

Met deze kennis zijn we samen beter in staat om robuuste rioolstelsels te realiseren en de stijgende kosten te beperken. Robuuste rioolstelsels zijn nodig om wateroverlast te voorkomen. Door klimaatverandering zijn er steeds vaker hevige buien die het riool belasten met een grote piek in de afvoer. Het regenwater dient goed en veilig worden afgevoerd zonder overlast voor de samenleving.

Samen

De samenwerking is in juni 2013 in het leven geroepen en zorgt ervoor dat de kennis over de rioolstelsels toeneemt. Dit is een van de uitdagingen voor waterschappen en gemeenten die voortvloeien uit het Bestuursakkoord Water 2011. Bron: Waterschap Rijn en IJssel 24-03-2015.