Rotterdam: stortbuiwater gaat slimmer de put in

03 juni 2014 18:43 uur

Wat doe je als de weg overstroomt bij een stortbui? Dan verzin je een slimmere rioolput. Is nog schoner ook. 

Neem de Matlingeweg in bedrijvenpark Rotterdam-Noordwest. Bij stortbuien stond het water daar vaak enkelhoog. Slecht voor de verkeersstroom en -veiligheid. En al dat water kwam uiteindelijk in het riool terecht. Zonde van de moeite voor de gemalen en de rioolwaterzuivering, want schoon regenwater hoef je eigenlijk niet schoon te maken.

De oplossing waarmee het Ingenieursbureau kwam: de duurzame overslagkolk (DOK).

Bij de Matlingeweg en elders in de stad heb je normaal gesproken een opstaande trottoirband (stoeprand) langs de weg, met daarin een verticale straatkolk (rioolput). Bij een regenbui komt de ‘first flush’ in het riool. Dat is goed, want dat water met olieresten, rubber en ander straatvuil moet naar de zuivering en moet niet het grondwater vervuilen. Maar als het door blijft regenen, blijft alles maar in het riool stromen: ook schoon regenwater.

Dat pakken we aan, dachten ze bij de afdeling Stad van het Ingenieursbureau. Dus nu liggen er DOK’s langs de Matlingeweg.

Hellend vlak
Een DOK is een plat liggende straatkolk waar de first flush gewoon in stroomt. Dus dat vieze water gaat netjes naar het riool voor zuivering. Maar als de straat daarna dreigt te overstromen, loopt dat regenwater – via een hellend vlak om de straatkolk – naar een berm. Die berm is een overslag (een soort opvangplek) voor schoon regenwater, zodat het niet op de weg blijft staan en het verkeer door kan rijden. Op den duur verdwijnt het schone regenwater netjes naar het grondwater. Dus het hoeft dan niet voor niets door het riool en de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Voordelen op een rij
– Er hoeft minder water door het riool, dus een kleiner riool volstaat. Dat bespaart veel geld bij rioolvervanging of nieuwe riolen in toekomstige wijken.

– Schoon water gaat niet onnodig door het riool maar komt in het grondwater. Dat betekent minder bemalings- en zuiveringskosten.

– De gemalen en rioolwaterzuivering hoeven minder hard te werken. Dat scheelt energie, dus uitstoot van kooldioxide.

– Omdat de straat niet overstroomt, rijdt het verkeer vlot door.

– DOK’s zijn goedkoop want je gebruikt gewoon bestaande materialen; dat scheelt Rotterdam ontwikkelings- en aanlegkosten.

De gemeente gaat bekijken of DOK’s ook op andere plekken in de stad voor drogere voeten en autobanden kunnen zorgen. Dat kan op alle plekken waar een berm of sloot naast de weg ligt. Bron: ingenieursburo gemeente Rotterdam 28 mei 2014.