Rotterdam kan zich warm plassen

14 oktober 2018 20:06 uur

Riothermie, het nuttig gebruik van de warmte van rioolwater, wordt meer en meer beschouwd als een geschikte én bewezen techniek om goedkoop en duurzaam te voorzien in warmte –en koude. Het jonge bedrijf No Nonsense Technical Solutions (NNTS) heeft in opdracht van de gemeente Rotterdam de grote hoeveelheden data geanalyseerd, afkomstig uit een lokaal pilootproject. De resultaten daarvan zijn volgens NNTS erg positief.

NNTS lost technische vraagstukken op voor bedrijven en overheden. Het zet hiervoor multidisciplinaire teams in, samengesteld uit ruim zeventig ambitieuze technische masterstudenten.

Riothermie heeft een grote leveringszekerheid, want de hoeveelheid afvalwater is niet seizoensafhankelijk en riolen blijven vele jaren in gebruik. “Zwembaden in onder meer Urk en Wezep worden verwarmd met restwarmte uit rioolwater,” stelt Auke Reitsma van NNTS. “Recenter heeft Goes een riothermieriool aangelegd om zestig appartementen te kunnen verwarmen.”

“Het Rotterdamse pilootproject om te onderzoeken wat riothermie kan bieden betreft het rioolgemaal aan de Wolphaertsbocht. Daar is een warmtewisselaar geplaatst in een rioolbuis. Deze warmtewisselaar onttrekt warmte aan het rioolwater. Door middel van vloeistof in leidingen wordt de warmte naar haar doel getransporteerd, in dit geval een geasfalteerde parkeerplaats. Onder de helft van de parkeerplaats zijn verwarmingsbuizen geplaatst, en de andere helft fungeert, zonder verwarmingsbuizen, als referentievlak. Er worden onder andere temperatuur- en stralingssensoren gebruikt om de situatie te toetsen.” Bron: fluxenergie.nl 12-10-18 Lees verder>>>>