Rotterdam: Automatische rioolafsluiters in kademuren voorkomen water op straat bij hoog Maaswater.

28 mei 2016 18:37 uur

In de kademuren van de Westerkade, Veerkade en de Willemskade zitten zogenoemde overstortstations die, bij zeer hevige regen of calamiteiten, rioolwater kunnen lozen in de Nieuwe Maas. Daardoor houdt het rioolstelsel meer bergingsruimte en afvoercapaciteit en kunnen we wateroverlast voorkomen.

Waterbestendig
Achter deze overstortstations schuilt wel een klein, maar zeker niet onbelangrijk, gevaar. Als het Maaswater te hoog stijgt, kan er namelijk ook water het riool instromen, in plaats van andersom.

Hierdoor zou er alsnog water op straat kunnen komen te staan.
Uiteraard kunnen we de overstortstations afsluiten als dat nodig is, maar dit ging altijd handmatig. En bij stormachtig weer was dit geen makkelijke klus.

Daarom sloegen medewerkers van de afdeling Water en het gemeentelijk Ingenieursbureau de handen ineen om daarvoor een oplossing te vinden. Na verschillende varianten onderzocht te hebben, is besloten om elektrotechnische aandrijvingen te plaatsen op de afsluiters in deze overstortstations. Deze aandrijvingen zijn waterbestendig en de nieuwe schakelkasten op de kade zijn voorzien van een extra hoge beschermingsklasse, zodat ze bestand zijn tegen aantasting door Maaswater.

Een druk op de knop
De afsluiters kunnen voortaan met een ‘druk op de knop’ op afstand door de centrale proces en regelkamer open en dicht worden gezet. En het kan zelfs geheel automatisch, op basis van niveaumeting van het rivierwater. Zo kunnen we snel ingrijpen als de natuur dat van ons eist en houden we droge voeten (en voorkomen we natte pakken van onze bedieningsmensen).

Mogelijk kunnen we in de toekomst meer overstortstations uitrusten met automatische afsluiters. Eerst zullen we de praktijkervaringen op de Westerkade, Veerkade en Willemskade evalueren.

Bron: gemeente Rotterdam 27 mei 2016.