Rotterdam: afvalwater heeft de toekomst!

25 oktober 2015 07:22 uur

Dit najaar gaat ‘Uit je Eigen Stad’ uit afvalwater teruggewonnen schoon water gebruiken voor landbouw en visteelt.

RINEW (Rotterdam Innovative Nutrients Energy and Watermanagement) is een onderzoeksproject dat Evides Waterbedrijf is gestart met het Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Schieland & de Krimpenerwaard en de gemeente Rotterdam.

RINEW
RINEW wil bruikbare stoffen uit afvalwater (zoals rioolwater en hemelwater) terug winnen en lokaal inzetten. De afgelopen tijd zijn verschillende zuiveringstappen getest op de afvalwaterzuivering van Evides in de Harnaschpolder. En nu is het tijd voor een nieuwe stap: het toepassen in de praktijk.

Rotterdam proeftuin
De gemeente Rotterdam is graag een proeftuin voor de uitvoering van innovatieve ideeën en daarom is het logisch dat Rotterdam één van de samenwerkingspartners in dit project is. En hoe leuk is het dan dat ‘Uit je Eigen Stad’ aan de Marconistraat in Rotterdam-West de eerste is die ter plekke schoon teruggewonnen afvalwater gaat hergebruiken.

Water
Rotterdam wil graag zo efficiënt en doeltreffend mogelijk met afvalwater omgaan. Als transporteur is het interessant om te weten of en hoe afvalwater lokaal en met minder transport verwerkt kan worden. In het meest recente relatiemagazine van Evides staat een artikel over het onderzoeksproject RINEW (pdf) en de nieuwe toekomst voor afvalwater. Bron: gemeente Rotterdam.