Risico legionellaverspreiding zuiveringen waterschap Scheldestromen nihil

17 januari 2020 11:37 uur

Op de zestien Zeeuwse rioolwaterzuiveringen van waterschap Scheldestromen, is het risico op legionellaverspreiding nihil. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat onder bepaalde omstandigheden legionella verspreid kan worden via biologische waterzuiveringen. Bij het Zeeuwse waterschap komen deze risicocriteria alleen voor bij de rioolwaterzuivering in Ritthem. Door onlangs nieuwe, toegepaste technieken zijn er omstandigheden op deze zuivering waardoor het risico op legionellaverspreiding aanwezig kan zijn. Echter heeft het waterschap bij de vernieuwing van de zuivering in 2018 direct maatregelen genomen waardoor verspreiding van een eventuele legionellagroei niet kan plaatsvinden. Dit wordt nauwlettend in de gaten gehouden door maandelijks onderzoek van een extern lab.

Onderzoek RIVM

Naar aanleiding van een geconstateerde hoeveelheid legionella bij een zuiveringsinstallatie in Son heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een inventarisatie gemaakt van zuiveringen waarbij de kans op groei en verspreiding van legionellabacteriën vergroot is. Vervolgens heeft het RIVM gekeken naar de mogelijke verspreiding van legionella vanuit zuiveringen en het effect van potentiële maatregelen hiertegen. Deze onderzoeksrapporten zijn woensdag door het RIVM gepresenteerd.

Risicocriteria

Legionella blijkt te kunnen groeien in biologische afvalwaterzuiveringen welke nutriëntenrijk afvalwater ontvangen en verwerken. Dit gaat om afvalwater van industrieën met een hoog eiwitgehalte, bijvoorbeeld levensmiddelenindustrie, hout- en papierindustrie of destructiebedrijven. Daarnaast moet het water in de zuivering een temperatuur hebben tussen de 30 en 38°C. Voldoet een zuivering aan deze risicocriteria, dan kunnen legionellabacteriën groeien en worden verspreid via aërosolen (hele kleine druppels water).

Rioolwaterzuivering Walcheren

De zuivering in Ritthem is de enige zuivering van waterschap Scheldestromen waarbij één tank aanwezig is waarbij de watertemperatuur boven de 30°C komt. Bij plaatsing van deze tank in 2018 is deze tank direct afgedekt, waardoor verspreiding van een eventuele legionellagroei niet kan plaatsvinden. Maandelijks wordt een watermonster uit deze tank door een extern lab onderzocht op legionella. Sinds 2018 is slechts eenmalig een gehalte aan legionella aangetoond boven de detectiegrens. Het aangetoonde gehalte was vijfmaal lager dan de norm voor drinkwater.

Medewerkers van het waterschap werken volgens veiligheidsnormen waardoor legionellarisico’s beperkt zijn. Voor bezoekers of in de omgeving van de zuivering is het risico uitgesloten. Op de andere zuiveringen van het waterschap komt de watertemperatuur niet hoger dan 20°C en is het risico op legionella(verspreiding) niet aanwezig. Bron: scheldestromen.nl 16-1-20