Rioolwterzuivering Numansdorp gaat uitbreiden

25 oktober 2014 08:40 uur

Hollandse Delta gaat de rioolwaterzuivering in Numansdorp uitbreiden. De capaciteit wordt met 35 procent vergroot.

Waterschap Hollandse Delta is begonnen met de uitvoering van het project ‘Uitbreiding rwzi en transportsysteem Numansdorp’. Dit project betreft het vergroten van de capaciteit van de rioolwaterzuivering (rwzi) in Numansdorp en het rioolgemaal Numansdorp Molendijk. De rwzi zuivert het riool- en afvalwater van bewoners en bedrijven van Numansdorp,  Nieuwendijk, Klaaswaal in de gemeente Cromstrijen en van de gemeente Zuid-Beijerland.   Uit onderzoek van de gemeente en het waterschap blijkt dat de huidige rioolwaterzuivering, met een capaciteit van 810.000 liter per uur, te klein is om ook in de toekomst het aanbod van het afvalwater goed te kunnen zuiveren. Om verzekerd te zijn van voldoende capaciteit om ook bij hevige regenval in de regio het aangevoerde rioolwater voldoende te zuiveren is een capaciteit van 1.100.000 liter per uur nodig.   Bij het project wordt een nieuwe nabezinktank en slibgemalen gebouwd, wordt de slibopslag aangepast en wordt de elektrotechnische installatie geheel vernieuwd. Momenteel worden de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, te weten rooiwerkzaamheden en sloopwerk. Naar verwachting zal het project in november 2015 worden afgerond. Bron: Waterschap Hollandse Delta 23 oktober 2014.