Rioolwaterzuivering Terneuzen wekt meer energie op

15 november 2014 09:20 uur

De rioolwaterzuivering (rwzi) in Terneuzen hebben we gemoderniseerd. Het karakter van de zuiveringsinstallatie is daarmee drastisch veranderd van verwerker van afvalwater naar een producent van elektriciteit en grondstoffen, een energiefabriek. Door alle aanpassingen is de eigen energie opwekking gestegen van 32% naar 75%.

Aanpassingen

Bij het zuiveren van afvalwater komt zuiveringsslib vrij, in de sliblijn zijn de grootste wijzigingen doorgevoerd. Er is een nieuwe bandindikker waarmee het gehalte drogestof verhoogd wordt, zodat er meer slib naar de gistingstank kan worden afgevoerd. Hoe meer slib er vergist kan worden, hoe hoger de elektriciteitsopbrengst. Om een grondstof als fosfaat in de toekomst ook uit het slib te kunnen halen, is een struvietreactor geplaatst. Door de aanpassingen kan het slib beter ontwaterd worden en is het proces vergaand geautomatiseerd. De warmtekrachtkoppeling bestaat uit twee nieuwe gasmotoren die gas omzetten in elektriciteit en warmte. Tot slot zijn nog verschillende werkzaamheden uitgevoerd zoals het vervangen van pompen voor groot onderhoud.

Na alle aanpassingen voldoet de zuivering uit 1990 weer aan de huidige eisen en kan weer zo’n vijftien jaar vooruit. Het afvalwater uit de gehele gemeente Terneuzen, zo’n 22 miljoen liter per dag, wordt in Terneuzen schoongemaakt. Ook wordt hier het slib van de zes andere Zeeuws-Vlaamse zuiveringen vergist en omgezet naar energie.

Energiefabriek

In afvalwater zijn bijna alle basisstoffen in verschillende hoeveelheden aanwezig. In de praktijk zijn die er nog moeilijk uit te halen op een manier waardoor die stoffen geschikt zijn voor hergebruik. Energie wordt opgewekt door het zuiveringsslib uit het afvalwater te vergisten. Daar komt biogas bij vrij dat kan worden omgezet in elektriciteit. In combinatie met energiebesparende maatregelen verandert de rioolwaterzuiveringsinstallatie van een grote energieverbruiker tot een energieneutrale machine of zelfs tot een energieleverancier. Via de Energiefabriek werken waterschappen in Nederland samen om meer uit het waterzuiveringsproces te halen. Lees hierover meer ophttp://www.energiefabriek.nl/.