Rioolvreemd water : wat is het?

17 februari 2016 07:56 uur

SAZ+, Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland, heeft samen met Stichting RIONED en STOWA een infographic laten maken over rioolvreemd water. De infographic is een handig hulpmiddel om de communicatie over rioolvreemd water tussen gemeenten en waterschappen te stimuleren, te verhelderen en te structureren.  De infographic stelt aan de hand van drie vragen het rioolvreemd-watervraagstuk aan de orde: wat is het? Waarom is het een probleem? Wat nu? De eerste vraag – wat is het? – wordt opgepakt aan de hand van vijf deelaspecten:

• Omvang van hoeveelheid rioolvreemd water in Nederland, uitgedrukt als percentage van totale hoeveelheid influent.

• Voorbeelden van bronnen van rioolvreemd water bij een vuilwaterriool. Er blijken veel uiteenlopende bronnen te zijn.

• Een matrix met bronnen van rioolvreemd water en type stelsels. Hieruit blijkt dat wat onder rioolvreemd water wordt verstaan, stelselafhankelijk is. Regenwater op vuilwaterriool is rioolvreemd; regenwater op een gemengd riool niet.

• Rioolvreemd water is een nieuw probleem, dat mede ontstaat doordat de focus en ambities in de afvalwaterketen verschuiven. Het belang van rioolvreemd water hangt nauw samen met beoogde prestatie en functioneren van de afvalwaterketen.

• De invloeden zijn legio. Rioolvreemd water kan worden veroorzaakt door de burger, die bijvoorbeeld via een dompelpomp in de kruipruimte zijn huis droog houdt, maar ook deels door een gemeente die drainage op een gemengd riool heeft aangesloten of door een waterschap dat het oppervlaktewaterpeil tot boven de overstortranden laat stijgen. De tweede vraag – waarom is het een probleem? – wordt behandeld aan de hand van 10 deelaspecten waar rioolvreemd water op ingrijpt. Per locatie kunnen meerdere deelaspecten relevant zijn. De derde en belangrijkste vraag – wat nu? – wordt beantwoord aan de hand van een drie-stappenplan:

• Bepaal aanwezigheid en aard van het rioolvreemd water.

• Voer doelmatigheidsafweging uit voor daadwerkelijk opsporen en verhelpen rioolvreemd water binnen de huidige context en over 20-40 jaar bij te voorziene wijzigingen, zoals bijvoorbeeld verplichting tot verwijderen medicijnresten uit afvalwater.

• Pas de zorg voor rioolvreemd water in het afvalwaterketen beheer in. Handen uit de mouwen voor zover doelmatig. Bron: Groenekennis – Tue, 16 Feb 2016