Rioolstelsels op de schop door klimaatverandering

11 augustus 2015 18:54 uur

Vrijwel alle gemeenten treffen steeds meer forse maatregelen om het toenemende aantal zomerse hoosbuien op te vangen. Een derde van de jaarlijkse rioleringsinvesteringen zijn mede gericht op het voorkomen van problemen door regen. Om de wateroverlast tijdens de zomerse buien te beperken, zorgen gemeenten voor tijdelijke opslag boven de grond en meer afvoercapaciteit onder de grond. Ook bewoners kunnen helpen door hun tuin niet helemaal te verstenen en wateroverlast te melden bij de gemeente. Dit blijkt uit het eerste nationale onderzoek naar de aanpak van regenwateroverlast onder twee derde van de Nederlandse gemeenten.

Uit het onderzoek, uitgevoerd door Stichting RIONED, blijkt dat gemeenten verschillende en steeds meer maatregelen nemen. Bron: Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie 11 augustus 2015.