Rioolslib als meststof voor energiegewassen

20 november 2014 16:35 uur

Energiegewassen kunnen uitstekend gedijen op meststoffen uit rioolslib. De reststoffen belanden meestal in afvalenergiecentrales, waardoor waardevolle voedingsstoffen verloren gaan. Afvalwater is een lastige reststroom. Rioolslib bevat veel waardevolle voedingsstoffen, maar dikwijls ook gevaarlijke reststoffen. Gebruik van het slib voor de verbouw van voedingsgewassen is daarom verboden. In plaats daarvan wordt het gedroogd en verbrand in afvalenergiecentrales. Volgens Spaans onderzoek is rioolslib echter wel geschikt voor de verbouw van energiegewassen voor biobrandstoffen. In een gezamenlijk onderzoek hebben twee Spaanse universiteiten gedurende 3 jaar verschillende kardoenvelden bemest met rioolslib. Kardoen, een aan de artisjok verwante distel, bevat oliehoudende zaden en is een grondstof voor biodiesel. Bron: Duurzaam Bedrijfsleven – Thu, 20 Nov 2014.