Riooloverstorten: vuil water door troebel beleid

23 april 2016 09:22 uur

Riooloverstorten? Dat was voor de eeuwwisseling een probleem, nou toch niet meer? Destijds werden koeien ziek en gingen soms dood nadat ze van slootwater hadden gedronken, waarin rioolwater was overgestort door de gemeente. Riooloverstorten treden in werking als het rioolstelsel overbelast raakt, meestal na een zware regenbui en soms na een technische storing van de zuivering.

Riooloverstorten zijn al jaren geen issue meer in de agrarische media. Volgens de verantwoordelijke autoriteiten – waterschappen en gemeenten – zijn de problemen succesvol opgelost. ‘Kijk maar’ – en dan worden de officiële ‘bewijs’stukken onder mijn neus geschoven. Alle 14.000 riooloverstorten te samen, braken jaarlijks niet meer dan een paar kruiwagens vol vuil in het oppervlaktewater. Onze redactie is benieuwd hoe de experts tot dit kruiwagenvrachtje zijn gekomen. Gelukkig wordt het partijtje verantwoord in een rapport: ‘Diagnose en prognoses van de belasting van het Nederlandse oppervlaktewater met nutriënten’, uit 2002. En ja hoor, het is weer zo ver! Juist dit belangrijke rapport is zoek geraakt in de bibliotheken van de milieuwetenschap. Bron: V-focus 22 april 2016. Lees verder>>>>