Rioolinspectie langs de Universiteitsweg (N412) in De Bilt

30 augustus 2020 18:28 uur

In de week van 31 augustus start aannemer Van der Velden Rioleringsbeheer in opdracht van de provincie Utrecht met het reinigen en inspecteren van de riolering langs de Universiteitsweg (N412) in De Bilt. De werkzaamheden kunnen buiten de spits enige verkeershinder geven vanwege een rijbaanversmalling.

Locatie en planning werkzaamheden

De rioolinspectie vindt plaats langs de Universiteitsweg (N412) tussen de noordelijke afrit van de A28 en de kruising met de Utrechtseweg (N237) in De Bilt. De werkzaamheden duren tot 25 september.

De werkzaamheden die op de rijbaan plaatsvinden, worden uitgevoerd buiten de spits, dus tussen 09:00 en 15:30 uur. Op die manier blijft de hinder voor het verkeer beperkt.

Meten is weten

De riolering bestaat uit inspectieputten, kolken en afvoerleidingen. Deze worden gereinigd en geïnspecteerd. Doel van de inspectie is inzicht te krijgen in de technische staat van de riolering zodat een onderhoudsplanning gemaakt kan worden voor de toekomst.

Verkeersmaatregelen, hinder en bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden versmalt de aannemer ter plaatse de rijbaan tussen 09:00 en 15:30 uur. Er is dan één rijstrook beschikbaar. Verkeersregelaars zijn aanwezig om het verkeer beurtelings langs de werkzaamheden te leiden. De reinigingswerkzaamheden kunnen enige geluidshinder met zich meebrengen.

  • Alle aanliggende panden blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar.
  • Evenals het doorgaande verkeer, kan ook het openbaar vervoer gewoon doorgang vinden.
  • Fietsers kunnen zonder hinder het fietspad gebruiken.

Bron: provincie-utrecht.nl