Rioolheffing gemeente Nijmegen toegestaan volgens Hoge Raad

17 januari 2015 18:31 uur

De manier waarop de gemeente Nijmegen de rioolheffing toepast is toegestaan. Die uitspraak deed de Hoge Raad vandaag. Sinds 2006 is de gemeentelijke regelgeving over de dekking van de kosten, die de gemeente maakt voor het gemeentelijk rioleringsstelsel, onderwerp van diverse bezwaar- en beroepsprocedures. De gemeente Nijmegen verhaalt de kosten, die zij maakt voor de instandhouding van het gemeentelijke riool, via belastingaanslagen.   Nijmegen stuurt de rioolheffing sinds 2006 alleen naar de eigenaar van een perceel en gebruikt de WOZ-waarde om de hoogte van de heffing te bepalen. De gemeente doet dat om de kosten voor Nijmegenaren zo laag mogelijk te houden. In de nieuwe systematiek betalen eigenaren van grotere, duurdere panden meer, maar zijn de gemiddelde tarieven voor inwoners in de afgelopen jaren gedaald van 174 naar 148 euro. De Nijmeegse rioolheffing ligt daarmee onder het landelijke gemiddelde van circa 160 euro die de 35 grootste gemeenten heffen. Bron: Nijmegen Leeft – Fri, 16 Jan 2015. Lees verder>>>>