Rioolgids.nl en Warmtenetwerk

10 januari 2015 18:45 uur

EU en EMG
Door de introductie van een Europese norm voor de bepaling van de energieprestatie van warmte- en koudenetten wordt de grondslag voor de Energieprestatienorm Maatregelen op Gebiedsniveau (EMG) gewijzigd. De norm maakt het mogelijk om gebiedsgebonden energiemaatregelen zoals warmtenetten in de energieprestatie (EPC) van gebouwen te verwerken. De huidige EMG is als voornorm gelijktijdig met de EPC (NEN 7120) in het Bouwbesluit 2012 opgenomen. Stichting Warmtenetwerk participeert in de commissie voor de EMG-norm.

Warmtenet in Hoogezand-Sappemeer
In de gemeente Hoogezand-Sappemeer komt een warmtenet voor gebruik van duurzame energie. De gemeente heeft hiervoor overeenstemming bereikt met Waterbedrijf Groningen Duurzaam over de leveringsvoorwaarden. Waterbedrijf Groningen Duurzaam is verantwoordelijk voor de realisatie en exploitatie van het warmtenet en werkt daarin samen met Heijmans Civiel die de infrastructuur voor het warmtenet aanlegt.
De eerste afnemers zijn het Huis voor Cultuur en Bestuur en het sportcentrum De Kalkwijck. Het distributienet krijgt een aftakking naar het Aletta Jacobs College. In de toekomst wil de gemeente ook woningen van woningcorporaties aansluiten op het warmtenetwerk. Bron: Warmtenetwerk.