Riool zorgt voor overlast in Amerongen

05 september 2019 07:22 uur

Bewoners van de Drostestraat en de Nederstraat klagen over de stank van ongezuiverd rioolwater, afkomstig van de sloot achter hun huis. Volgens hen bestaat de waterloop vooral uit ernstig vervuild slib. Bovendien blijft de rioolinhoud na een flinke regenbui dagenlang tussen de begroeiing hangen. Bewoners vinden er wc-papier, vieze doekjes en condooms.

GEZONDHEID De perceeleigenaren zijn het zat en willen dat het Heuvelrugcollege voor een oplossing zorgt. In een brief stellen ze de gemeente verantwoordelijk. Die liet eerder al eens een onderzoek naar de kwaliteit van het slootwater uitvoeren. Daaruit bleek dat het slib een te hoog gehalte aan zink en fosfor bevatte. Maar omdat er geen direct gevaar voor de gezondheid zou zijn, werd besloten niet te baggeren.

GEEN VERGUNNING Dat Amerongen een probleem heeft met het afvoeren van overtollig hemelwater, is al jaren bekend. Na een hevige regenbui stroomt een deel van het ongezuiverde rioolwater vanaf de Heuvelrug naar de overstort aan de Nederstraat, ter hoogte van de huisnummers 5 en 7. Voor die lozingen zou een vergunning van Rijkswaterstaat nodig zijn, maar volgens de aanwonenden van de sloot ontbreekt die toestemming.

OPLOSSING Verantwoordelijk wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) zegt dat de gemeente hard werkt aan een oplossing van het probleem. In vijf deelprojecten worden op verschillende locaties infiltratiebuizen en putten aangelegd. Die vangen tijdens steeds de vaker voorkomende hoosbuien het regenwater op en voeren dat naar de bodem in plaats van het vuilwaterriool.

OVERBODIG Daarmee zou de meeste wateroverlast tot het verleden behoren en wordt de sloot achter de Drostestraat en Nederstraat ontzien. Een deel van de werkzaamheden van het project ‘Amerongen regenwaterproof’ is al afgerond.  De bewoners schrijven echter, dat ze tot nu toe nog geen verschil hebben gemerkt. Maar volgens Boonzaaijer wordt de overstort aan de Nederstraat toch echt overbodig als alle deelprojecten zijn voltooid. Bron: nieuwsbladdekaap.nl 4-9-19