Riool is grotere fosfaatmijn dan mest

12 april 2014 07:41 uur

Het terugwinnen van fosfaat uit slib van waterzuiveringsinstallaties gaat eerder rendabel zijn dan het winnen van fosfaat uit dierlijke mest. Dit blijkt uit en studie van LEI Wageningen UR. Terwijl de Nederlandse veehouderij een overschot aan fosfaat heeft, kampen delen van Frankrijk en Duitsland juist met een tekort. Toch is het door de hoge transportkosten en de strenge eisen, niet economisch rendabel om mest zo ver te transporteren. De fosfaatgehaltes in mest zijn namelijk te laag in vergelijking met kunstmest en bovendien moet de mest worden bewerkt om aan de exporteisen te voldoen. Vooral varkenshouders moeten geld toeleggen op de afzet van mest.

Onderzoekers van Wageningen concluderen in het rapport ‘Terugwinning van fosfaat; economische verkenning van kansen en mogelijkheden’ dat er voorlopig geen verandering komt in het betalen voor mestverwerking door varkenshouders. Bron: Boerenbusiness 10-04-2014.