RIONED: Voorbereiding Benchmark rioleringszorg 2016 van start

10 augustus 2014 13:25 uur

De Benchmark (= bedrijfsvergelijking) rioleringszorg is de driejaarlijkse prestatiemeting naar de riolering en het stedelijk waterbeheer in Nederland. Het onderzoek geeft onder meer inzicht in het functioneren, presteren, beheren en de financiële aspecten van de riolering in ons land, maar ook in basisgegevens als het aantal aansluitingen en soorten rioolsystemen. De landsdekkende benchmark vond plaats in 2010 en 2013, zoals afgesproken in het Bestuursakkoord Water, en zal in 2016 herhaald worden.

Voorbereidingen voor 2016 van start

Stichting RIONED is na evaluatie van de uitvoering in 2013 inmiddels volop bezig met de voorbereidingen op de uitvoering in 2016. Belangrijke mijlpaal is dat de vragenlijst voor de benchmark rioleringszorg 2016 al eind 2014 aan de gemeenten toegezonden zal worden, zodat zij zich optimaal kunnen voorbereiden op de gegevensverzameling in het voorjaar van 2016. In oktober 2014 zal de concept-vragenlijst voor commentaar aan de gemeenten worden voorgelegd.

Uitkomsten van de benchmark rioleringszorg 2013

Uit de benchmark rioleringszorg 2013 blijkt dat de riolering in Nederland over het algemeen probleemloos werkt. En dat vindt iedereen eigenlijk vanzelfsprekend. Gemeenten houden met hun bedrijfsmatige aanpak de kosten in de hand en werken samen aan verbetering van de kwaliteit en kennis. Uitdaging voor de toekomst is het vinden van draagvlak voor de noodzakelijke stijging van de rioolheffing om het systeem op peil te houden.

Op donderdag 28 november 2013 was de presentatie van de uitkomsten en rapporten van de benchmark 2013 in Nieuwspoort in Den Haag. De presentatie (video) is hier terug te kijken. Lees meer>>>>