RIONED: Rapport Riolering en Wortelingroei

13 maart 2016 08:59 uur

Dit is het werkrapport van een verkennend onderzoek naar de omvang van wortelingroei in de riolering en naar kosteneffectieve maatregelen. Algemene conclusie is dat wortelingroei in de riolering vrijwel in heel Nederland voorkomt. Gemeenten ervaren dit eerder als een gegeven dan een probleem. Met de beschikbare technieken zijn de rioleringsbeheerders in control, tegen extra beheerkosten van circa € 0,50 tot € 1 per inwoner per jaar. Er is geen directe oplossing voorhanden. Bij een doordachte en zorgvuldige aanleg zijn problemen wel te voorkomen, maar niet uit te sluiten. Het lijkt makkelijker boomwortels te verleiden in een bepaalde richting te groeien dan ze tegen te houden.

Volledig rapport Riolering en wortelingroei

U kunt hierop reageren tot 11 april 2016 via info@rioned.org..