Rioned: prijsvraag ‘Waar gaat de riolering naartoe?’

31 mei 2015 07:32 uur

Wat we nu aan riolering in de grond leggen, moet nog tientallen jaren meegaan. Iedereen weet dat beslissingen tot ver in de toekomst gevolgen hebben. Stedelijk waterbeheerders vragen zich dan ook regelmatig af of ze nu maatregelen nemen waarvan ze later zeggen: hadden we het maar anders gedaan. Bij Stichting RIONED krijgen we regelmatig de vraag: kunnen jullie aangeven hoe de riolering er over twintig, veertig of zestig jaar uitziet? Nee, dat kunnen we niet. Maar gezamenlijk kunnen we wel ideeën vormen en verwachtingen delen.

Als input voor de strategische conferentie ‘De toekomst van het stedelijk waterbeheer’ op 2 september 2015 organiseert Stichting RIONED daarom de prijsvraag ‘Waar gaat de riolering naartoe?’. Wat zijn uw verwachtingen? Wat vindt u de grootste kansen, dilemma’s en (on)zekerheden? Wat gaat er gebeuren? Wat moet er gebeuren? Hoe denkt u over zaken als scheiding van hemelwater, centrale of decentrale zuivering, terugwinning van grondstoffen en energie, water in de bebouwde omgeving, bodemdaling, klimaatverandering, ontwikkelingen in demografie, economie en kwaliteit van de gebouwde voorraad, mondiale invloeden, de verantwoordelijkheidsverdeling tussen particulier en overheid en die tussen bedrijfsleven en overheid?

Vorm

Wij dagen u uit om gedachten, verwachtingen, droombeelden, (on)zekerheden, mogelijkheden, scenario’s, routes en aanpakken met ons te delen. De vorm is vrij. U bepaalt zelf hoe ver u vooruit wilt kijken. Maak de ideeën levend in woord, beeld, powerpoint, prezi, video, animatie, of anderszins, mits geschikt om via e-mail in te zenden, te beoordelen en – indien uw idee door de jury geselecteerd wordt – te presenteren of vertonen tijdens de strategische conferentie van Stichting RIONED.

Prijzen

Een jury beoordeelt de inzendingen op zeggingskracht, originaliteit, analyse, verbeelding en verwoording. De meest prikkelende inzendingen verdienen elk een prijs van 1.000 euro. Bovendien mag iedere bekroonde inzender deelnemen aan de strategische conferentie op woensdagmiddag 2 september 2015. De jury bepaalt het aantal bekroonde inzendingen. Daarnaast kan zij eervolle vermeldingen toekennen. Stichting RIONED maakt de winnaars en eervolle vermeldingen bekend in RIONEDnieuws en op www.riool.net.

Jury

De samenstelling van de jury wordt binnenkort bekendgemaakt.

Planning

U kunt uw toekomstverwachting mailen naar info@rioned.org onder vermelding van ‘Waar gaat de riolering naartoe?’. Uw inzending moet uiterlijk op 9 juli bij ons binnen zijn. Alle inzenders ontvangen omstreeks 19 augustus de uitslag.

Voorwaarden

Inzenden staat open voor iedereen, zowel personen als organisaties. Bestuur en medewerkers van Stichting RIONED zijn uitgesloten van deelname.

De rechten op uw inzending draagt u over op Stichting RIONED. De uitspraak over de bekroningen zijn bindend, maar over de uitslag mag worden gesproken en gecorrespondeerd!

Heeft u opmerkingen of vragen? Hugo Gastkemper gaat daar graag op in via 0318-631111 of mail.