RIONED: doorontwikkeling producten benchmark rioleringszorg 2016

19 oktober 2014 06:14 uur

De Stuurgroep heeft besloten dat de benchmark 2016 zich primair zal richten op Verantwoorden. Hoe presteert onze sector zich op landelijk, regionaal en lokaal niveau? Welke producten krijgt u uit de benchmark 2016?

Stichting RIONED zal namens de gemeentelijke rioleringszorg transparant een verhaal vertellen over de stand van zaken, de prestaties, de kosten en de ontwikkelingen. In 2010 en 2013 had dat de vorm van een boekwerk onder de titel Riolering in Beeld. De precieze vorm voor 2016 is nog niet bepaald. Wel is duidelijk dat het sectorrapport compacter wordt, primair gericht op verantwoorden, en mogelijk alleen in digitale vorm.

Maar hoe dan ook blijft het belang van uitdragen van de sectorale boodschappen groot!

Voor de gemeentelijke deelnemers zijn additioneel de volgende producten beschikbaar.

  • Gemeenterapport – Scherpere focus op verantwoording, maatschappelijke doelen en sturing op lokaal en regionaal niveau; Hoofdlijnen; Digitaal
  • Regiorapprtage – Zal worden doorontwikkeld samen met Unie van Waterschappen en werkgroep van gemeenten en waterschappen; Zal aansluiten bij ontwikkelstadia van de samenwerkingsregio’s; Combi van procesmonitor en inhoud; Gericht op sturing en verantwoording; Digitaal
  • Database via website ontsluiten – Kernproduct dat eigen analyses en leeractiviteiten mogelijk maakt; Voorbeeldanalyses en -rapportages toevoegen
  • Regenwateroverlastonderzoek: Was in 2013 apart, wordt geintegreerd in de benchmark
  • Belevingsonderzoek – Zal in 2016 niet herhaald worden.

De Benchmark Rioleringszorg is een product van Stichting RIONED.