RIONED directeur op LinkedIn: Benchmark nuttig houden

22 juni 2014 10:42 uur

Bij benchmarking is het nieuwe er af. Na twee succesvolle landelijke ronden lijkt de energie af te nemen. “We weten het wel”, “in drie jaar verandert er niet zo veel” en “voor wie doen we het eigenlijk?” zijn verzuchtingen die ik hoor. Hoe houden we het benchmarkinstrument scherp en nuttig?
Benchmarken van de riolering begon in 2000 met een initiatief van Haarlemmermeer, Rotterdam, Heerenveen, Smallingerland, Amsterdam en Deurne, omdat zij nieuwsgierig waren naar hun prestaties in onderlinge vergelijking. Na vele rondes is het instrument doorontwikkeld tot waar we nu zijn: van kleinschalig naar deelname van vrijwel alle gemeenten, van vrijwillig naar semi-verplicht, van leren naar verantwoorden, van intern naar extern gericht, van een bescheiden rapportje naar een boekwerk met aanzien, en van weinig naar veel gegevens.
In het Bestuursakkoord Water is vastgelegd dat de volgende benchmark in 2016 plaatsvindt, dus het is tijd om de balans op te maken. Benchmarking beoogt de doelmatigheid te vergroten, maar hoe doelmatig is de benchmark zelf? Waar zitten de kansen voor de benchmark? En wat mag achterwege blijven? Ik nodig iedereen uit om hier in deze RIONED LinkedIngroep op deze vragen te reageren. Ik geef mee dat ook de stuurgroep binnen RIONED nadenkt over varianten en dilemma’s. Bron:  managing director at Stichting RIONED 18 juni 2014. Lees verder>>>>