Rioleringsbranche tegen afschaffen verplicht gemeentelijk rioleringsprogramma

23 november 2014 08:18 uur

De riolerings- en afvalwaterbranche is tegenstander van het opheffen van het verplichte rioleringsprogramma dat gemeenten nu eens in de vier tot zes jaar moeten opstellen. Dat schrijft de koepelorganisatie Rioned deze week in een brief aan de Tweede Kamer. Hiermee loopt de stichting vooruit op de invoering van de Omgevingswet. Deze éen-loket-wet vervangt zes bestaande wetten, waaronder de Wet milieubeheer. Het kabinet zal de Kamer binnenkort schriftelijk informeren over de voortgang en inhoud van de wet. In het eerste voorstel wordt de verplichting tot het opstellen van een programma vanaf 2020 geschrapt.

Rioned begrijpt de drang tot deregulering, maar vreest dat in dit geval het kind met het badwater wordt weggegooid. ‘Ten eerste concretiseert het gemeentelijk rioleringsprogramma naar bewoners en bedrijven de invulling van de gemeentelijke taken op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater. Verder vormt het rioleringsplan met haar langetermijnbeschouwing van de financiering de basis voor de onderbouwing van de rioolheffing’, aldus de brief. Bron: Binnenlands Bestuur 18 november 2014. Lees verder>>>>