Riolering ’t Kip in Delden op instorten, vervanging op korte termijn noodzakelijk

17 mei 2014 18:18 uur

De riolering aan ’t Kip in Delden verkeert in zeer slechte staat en moet op korte termijn vervangen worden, zo blijkt uit het collegevoorstel over de ontwikkelingsfase van de rioolvervanging bij ‘t Kip. Uit recente rioolinspecties komt naar voren dat er inmiddels instortingen hebben plaats gevonden. Het college wordt geadviseerd een voorbereidingskrediet van 20.500 beschikbaar te stellen zodat er gestart kan worden met de werkzaamheden.

In april 2013 is het verbreed gemeentelijk rioleringsplan vastgesteld. Op basis hiervan heeft het college het uitvoeringsprogramma vastgesteld met daarin een raamkrediet van 125.000 voor vervanging van de riolering in ’t Kip in Delden. De verkenning heeft geresulteerd in een projectplan ‘Ontwikkelfase rioolvervanging ’t Kip’. Bron: Nieuws uit Delden 12-05-2014.