Rijswijk: Duurzame renovatie rioolstelsel Ministerbuurt

03 oktober 2015 19:23 uur

Delen van het rioolstelsel in Rijswijk zijn oud en aan vervanging toe. Daarom gaat de gemeente de komende jaren wijk voor wijk het riool herstellen. Daarmee is de stad voor de komende vijftig jaar weer voorzien van een goed werkend riool.

Locatie

Eén van de wijken die op korte termijn gerenoveerd wordt, is de Ministerbuurt. Het rioolstelsel in de Ministerbuurt Oost en West bestaat uit ca. 3,5 km riool. Dit deel dient voor het einde van 2015 gerenoveerd te zijn. Het noordelijke deel van de Ministerbuurt wordt in 2016 uitgevoerd.

Duurzame oplossing

De gemeente kiest ervoor het grootste deel van de renovatie uit te voeren door middel van het aanbrengen van een kunststof ‘kous’ aan de binnenzijde van de bestaande buizen. Dit is een kosteneffectieve en duurzame methode en ontlast het milieu. Een bijkomend voordeel hiervan is dat de straat niet opengebroken hoeft te worden en de werkzaamheden snel kunnen worden uitgevoerd.

Uitvoering in fases

De eerste fase van de renovatie in de Ministerbuurt bestaat uit het reinigen, inspecteren en inmeten van de riolering. Dit duurt ongeveer twee weken en vindt plaats in de maand oktober. Ongeveer vier weken na de eerste fase zijn de ‘kousen’ op maat gefabriceerd en kunnen worden ingebracht in de oude rioolbuizen. Deze werkzaamheden duren ongeveer acht weken en vinden plaats in november en december. Twee weken na het inbouwen van de ‘kousen’ vindt de eindcontrole plaats. Dit is de laatste fase.

Overlast

Tijdens de werkzaamheden zal er verkeershinder zijn vanwege de aanwezigheid van reinigingsvoertuigen. Meestal wordt er aan twee of drie straten per dag gewerkt. Omwonenden zullen mogelijk te maken hebben met stankoverlast. Geadviseerd wordt de wc deksels zoveel mogelijk gesloten te houden. Bewoners wordt gevraagd het lozen van afvalwater,  in de periode dat er in de straat gewerkt wordt, te beperken. Bron: gemeente Rijswijk.