Rijswijk: 17 maart Informatieavond herinrichting Frans Halskade

13 maart 2016 08:24 uur

Ter voorbereiding van de herinrichting van een gedeelte van de Frans Halskade, wordt een informatiebijeenkomst gehouden voor bewoners op donderdag 17 maart om 19.00 in Florence Woonzorgcentrum aan het Van Vredenburchplantsoen 1.

Werkzaamheden

Binnenkort moeten de gas- en waterleidingen in een gedeelte van de Frans Halskade worden vervangen. Ook is het gemeentelijk riool aan groot onderhoud toe. Deze werkzaamheden hebben gevolgen voor de straat. Tegelijkertijd biedt dit ook mogelijkheden voor verbeteringen in de straat. Daarom wil de gemeente graag met de bewoners in gesprek.

Informatiebijeenkomst

Op de informatiebijeenkomst worden de bewoners geïnformeerd over de gevolgen van de werkzaamheden. Bovendien wil de gemeente graag horen welke suggesties en ideeën de bewoners zelf hebben. Met alle ideeën gaat de gemeente vervolgens aan de slag om tot een ontwerp voor de straat te komen. Hierna zal het plan verder uitgewerkt worden, uiteraard weer samen met de bewoners.

Vragen en suggesties

Heeft u vragen of suggesties? Neem contact op met het projectteam via email: franshalskade@rijswijk.nl. Alle suggesties zijn welkom, ook als u niet op de Frans Halskade woont!