Rijnland schrapt als eerste waterschap helft regels

12 oktober 2014 07:51 uur
Burgers die initiatieven nemen die het watersysteem kunnen beïnvloeden, krijgen meer vrijheid. Waar het waterschap eerst een groot aantal regels opstelde om alle problemen vóór te zijn, is een groot deel geschrapt. Deze regels staan vervat in de ‘Keur’. Daarvan is nu de helft geschrapt. Het hoogheemraadschap van Rijnland is het eerste waterschap dat dergelijke drastische maatregelen neemt om de regeldruk te verminderen en tegelijkertijd 300.000 euro per jaar bespaart door deze versimpeling. Ook kost het burgers, bedrijven en overheden minder tijd en geld om aan eerdere
regelgeving te voldoen. Daarmee is de eerste zichtbare stap genomen om de moderne bedrijfsfilosofie zichtbaar te maken: meer verantwoordelijkheid voor bewoners en bedrijven, minder regels.

Het hoogheemraadschap van Rijnland zorgt voor droge voeten, veiligheid en gezond water. Een belangrijk onderdeel hiervan is het reguleren van initiatieven van burgers en bedrijven die het watersysteem kunnen beïnvloeden. Om ervoor te zorgen dat deze initiatieven geen problemen veroorzaken, stelt Rijnland regels voor deze initiatieven. Deze regels staan in de Keur en de daarbij behorende uitvoeringsregels.

Met deze nieuwe Keur heeft Rijnland een primeur. Als eerste waterschap verlaat Rijnland een systeem waarin regels worden gesteld vanuit een ‘nee, tenzij’ benadering. In plaats gaat Rijnland uit van ‘ja, tenzij’. Dit betekent dat Rijnland uitgaat van vertrouwen en verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven en alleen regels stelt wanneer dit noodzakelijk is. De resterende regels zijn noodzakelijk om de veiligheid en het functioneren van het watersysteem te waarborgen Met deze nieuwe aanpak vermindert Rijnland regelgeving voor burgers, bedrijven en de eigen organisatie. Burgers en bedrijven hoeven minder vaak bij Rijnland aan te kloppen  voor een vergunning of melding. De verwachting is dat het aantal vergunningen en meldingen zal afnemen met de helft.

Proces
Op 24 september heeft het algemeen bestuur een nieuwe concept Keur vastgesteld. Naast deze Keur is ook een concept van de uitvoeringsregels vastgesteld. In de periode van 15 oktober 2014 tot en met 26 november 2014 kunnen burgers, bedrijven en overheden hun zienswijze op  de concepten inbrengen. Deze zienswijzen kunnen worden ingediend bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Rijnland zal de
ontvangen zienswijze afhandelen. Daarna worden  de afgenomen regels zo snel mogelijk van kracht. Naar verwachting treedt de nieuwe Keur  in de eerste helft van 2015 in werking. Bron: persbericht 10-10-2014.