Rijnland besluit tot aanleg nieuwe rioolpersleidingen

12 september 2014 06:32 uur

Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat nieuwe rioolpersleidingen aanleggen van  Hoogmade en Woubrugge naar Koudekerk aan den Rijn. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode september 2014 tot en met juli 2015.

In 2011 heeft de Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland besloten om de afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI ‘s) Hazerswoude-Dorp, Hoogmade en Woubrugge op termijn te sluiten. De zuiveringen zijn aan renovatie toe en de goedkoopste oplossing is om de capaciteit van afvalwaterzuivering Alphen Kerk en Zanen hiervoor te benutten.

Nieuw rioolgemaal

De huidige afvalwaterzuiveringsinstallaties Hoogmade en Woubrugge worden vervangen door nieuw te bouwen rioolgemalen. Deze gemalen verpompen het afvalwater van Hoogmade en Woubrugge, via de toekomstige persleidingen, naar het bestaande rioolgemaal in Koudekerk aan den Rijn. Op haar beurt verpompt het rioolgemaal Koudekerk het afvalwater naar de bestaande zuivering Alphen Kerk en Zanen. In Hazerswoude-dorp is eenzelfde project inmiddels afgerond en voert een nieuw rioolgemaal het afvalwater af naar de zuivering Alphen Kerk en Zanen.

Hoogmade en Woubrugge

De tracés voor de aanleg van de nieuwe persleidingen Hoogmade en Woubrugge naar Koudekerk aan den Rijn zijn inmiddels bekend en vastgelegd. Dit betekent dat met de aanleg kan worden begonnen. Aannemer Ooms Construction bv uit Scharwoude zal de aanleg van de 10 km lange leiding verzorgen en waar nodig het verkeer omleiden. Alle omwonenden worden schriftelijk geïnformeerd over de werkzaamheden en ontvangen een uitnodiging voor een informatieavond.

Het nieuwe systeem treedt naar verwachting in juli 2015 in werking

Bron: Hoogheemraadschap van Rijnland – Fri, 12 Sep 2014.