Retentiedaken; Water bergen op daken

03 november 2019 18:35 uur

Een retentiedak wordt gekscherend ook wel eens ‘een dak met een spons’ genoemd. Het is namelijk veelal een groendak met onder de substraatlaag een extra laag om regenwater te bergen. Daarmee heeft het als primaire functie het tijdelijk opslaan van regenwater en het gestructureerd en vertraagd afvoeren hiervan.

Het is daarentegen niet te verwarren met waterbuffering waar het regenwater niet tot afvoer komt. Daar verdampt het water of wordt het opgenomen door de beplanting.

Doordat water op een retentiedak wordt ‘opgeslagen’ wordt het riool ontlast. Overlopende riolen en ondergelopen straten door zware regenval worden hierdoor zo veel mogelijk voorkomen. Een systeem om water op daken te bergen wordt vaak in combinatie met een begroeid dak aangebracht. Onder de groenopbouw wordt een ‘bak’ gecreëerd waarin het water kan worden opgevangen. Zo ontstaat een zogeheten ‘blauwgroen’ dak. Het waterpeil op het dak wordt gereguleerd, bijvoorbeeld met computergestuurde hemelwaterafvoeren.

Onderconstructie
De onderconstructie moet voldoende constructieve veiligheid bieden. Een retentiedak heeft naast de reguliere belasting ook te maken met de extra belasting van het opgeslagen regenwater. Uitgangspunt is een betonnen onderconstructie. Maar controle op de maximale belasting van de dakconstructie is altijd noodzakelijk. Ook dient de betonnen ondergrond aan bepaalde voorwaarden te voldoen om onderloopsheid (waterverplaatsing onder de dakbedekking) te voorkomen.

Dakopbouw
Als de ruimte onder het dak wordt gebruikt door mensen, dan moet overeenkomstig het Bouwbesluit het dak worden geïsoleerd. Een geïsoleerd retentiedak moet worden uitgevoerd als zogeheten Kompaktdak: CG-isolatie (Foamglas) volledig gekleefd en afgesmeerd met bitumen 110/30 met daarop een volledig gekleefd, tweelaags dakbedekkingssysteem. Met deze dakopbouw wordt extra veiligheid bereikt ten aanzien van de waterdichtheid. En de CG-isolatie is door de hoge druksterkte ook bestand tegen de langdurige en permanente drukbelasting.
Desgewenst kan er ook een ongeïsoleerd retentiedak worden gemaakt. Hierbij wordt het dakbedekkingssysteem volledig en direct op de betonnen onderconstructie gekleefd.

Dakbedekkingssysteem
De waterdichte laag van een retentiedak moet sterk, veilig en duurzaam zijn. Ook moet het systeem absoluut waterdicht zijn. Als basis van dit systeem wordt Wédéflex MVB (Maaiveldbaan) toegepast: een unieke, universeel gemodificeerde onderlaag met zware drager. Afgewerkt met de wortelwerende toplaag Wédéflex D4 No Roots is deze combinatie een gewaarborgde en gegarandeerde oplossing voor elk retentiedak. Bron: bouwformatie.nl 31-10-19