Renovatie van onze rioleringssystemen.

26 mei 2016 15:33 uur

Riolering is een onmisbare voorziening voor onze leefomgeving. Het zorgt voor de afvoer van overtollig (afval)water waardoor overlast, stank en risico’s voor de volksgezondheid tot een minimum worden beperkt. Ruim 100 jaar geleden was het voorkomen van ziekten dé reden om op grote schaal riolering aan te leggen. Met ‘riolering’ wordt  alle infrastructuur (inclusief voorzieningen) bedoeld voor het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Op grond van artikel 4.22 van de Wet Milieubeheer stelt elke gemeenteraad, telkens voor een daarbij vast te stellen periode, een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) vast.

De riolering werkt in Nederland over het algemeen probleemloos en dat vindt iedereen eigenlijk vanzelfsprekend. Gemeenten houden met hun bedrijfsmatige aanpak de kosten in de hand en werken samen aan verbetering van de kwaliteit en kennis. Uitdaging voor de toekomst is het vinden van draagvlak voor de noodzakelijke stijging van de rioolheffing om het systeem op peil te houden

Veel gemeenten hebben in hun GRP een planmatige aanpak opgenomen  om hun rioleringssysteem op peil te houden. Rotterdam bijvoorbeeld, moet per jaar minimaal 40 kilometer riool vervangen om de kwaliteit van de riolen te kunnen waarborgen. Anders kunnen de riolen gaan lekken, verzakken of instorten. Op dit moment haalt de gemeente die veertig kilometer niet en dreigt er een achterstand . Echter wanneer riolen niet op tijd vervangen worden, kunnen er breuken ontstaan. Dan kan er grondwater in de rioolbuizen terechtkomen waardoor er weer funderingsproblemen ontstaan. Het moet dus echt gebeuren.

We ontkomen dus niet aan regelmatige renovatie van ons rioolstelsel. Vrijwel alle bedrijven die u in Rioolgids vindt houden zich bezig met die renovatie;  elk op hun eigen wijze.  Onderstaande bedrijven bewijzen elke dag weer een kwalitatief hoogwaardige renovatie uit te kunnen voeren.