Renkum stelt nieuw rioleringsplan vast

14 november 2015 11:42 uur

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum heeft dinsdag 3 november het nieuwe rioleringsplan voor 2016 – 2020 ‘Water stroomt’ vastgesteld. De gemeenteraad behandelt het rioleringsplan tijdens de raadvergadering van 16 december 2015. De komende jaren is het meeste geld, namelijk € 1,4 miljoen per jaar, gereserveerd voor het renoveren en vervangen van versleten waterinfrastructuur. Het gaat dan onder andere om buizen, putten, gemalen, straatkolken en verlaagde stoepen. De ambitie van de gemeente is ook groter dan tijdens de voorgaande planperiode. Tussen 2016 en 2020 heeft de gemeente gepland om 9 kilometer riolering te vervangen. Bron: Renkumnieuws.nl 11-11-2015. Lees verder>>>>