Rekenkamer Barendrecht: Achterstand bij onderhoud aan riolering, weinig aandacht van zowel college als raad

20 oktober 2018 09:40 uur

De riolering in de gemeente Barendrecht krijgt weinig (politiek bestuurlijke) aandacht van zowel het college als de raad. De kwaliteit van de informatievoorziening over de uitvoering van het rioleringsbeleid is onder de maat, zo stelt de Rekenkamer Barendrecht in haar onderzoek. Het college informeert de raad nauwelijks actief over de voortgang en uitvoering van het gemeentelijk rioleringsbeleid. Tegelijkertijd toont de raad weinig betrokkenheid bij de bepaling van de strategie voor beheer en onderhoud en het kwaliteitsniveau van de riolering.

Dit en meer concludeert de Rekenkamer Barendrecht in haar rapport ‘Riolering uit beeld – onderzoek naar doelmatigheid en informatievoorziening rioleringsbeleid’. In een reactie op het onderzoek onderschrijft het college alle conclusies en neemt alle aanbevelingen over. Wettelijke plicht Gemeenten hebben de wettelijke zorgplicht voor de riolering. De gemeente Barendrecht voert het rioleringsbeleid uit aan de hand van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De rekenkamer constateert dat de raad zijn kaderstellende en controlerende rol onvoldoende invult en weinig betrokkenheid toont bij de uitvoering van het rioleringsbeleid. Tegelijkertijd is de informatievoorziening richting de raad gebrekkig. Het college informeert de raad nauwelijks actief over de voortgang en uitvoering van het rioleringsbeleid en biedt de raad onvoldoende beleidsopties met inhoudelijke uitwerkingen.  Bron: barendrechtnu.nl 18-10-18 Lees meer>>>>