Reimerswaal informeert inwoners inzake wateroverlast Yerseke

24 juni 2016 06:59 uur

Meer dan 50 woningen in Yerseke hebben donderdag 16 juni 2016 wateroverlast gehad door de hevige regenval. Vooral straten rondom het oude centrum zijn getroffen. Al langere tijd wordt, samen met waterschap Scheldstromen gewerkt aan een oplossing om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen, binnen het SAZ verband (Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland, samenwerking tussen de 13 Zeeuwse gemeenten, Evides en Waterschap Scheldestromen).

Oplossing

De oplossing waarop de focus ligt, is Molenpolder, daar zou het water naartoe geleid moeten worden. De huidige sloten kunnen de hoeveelheid water echter nog niet aan, daarom moeten deze worden aangepast. De grondverwerving daarvoor is een ingewikkeld proces waar de gemeente en waterschap volop mee bezig zijn. Sinds 22 juni is er een belangrijke stap daarin gezet en heeft de gemeente de toezegging van een van de grondeigenaren, die de oplossing naar de Molenpolder mogelijk zou moeten kunnen maken.  Tegelijkertijd vindt op dit moment overleg plaats over mogelijke tijdelijke maatregelen die we op korte termijn zouden kunnen treffen.

Verschillende oorzaken wateroverlast

Door klimaatverandering, hebben we steeds vaker te maken met korte hevige buien.
In Yerseke spelen daarnaast nog de volgende specifieke factoren een rol: lage ligging, veel verhard oppervlak, kleine diameter van het riool, een niet afgekoppelde riolering, ligging tegen de dijk aan, waardoor het water van dijk ook naar beneden loopt.   De hoeveelheid water in korte tijd (meer dan 50 mm) was sowieso zo extreem dat het maar de vraag is of met eerder getroffen maatregelen overlast voorkomen had kunnen worden.

Bewonersavond

Woensdagavond 22 juni 2016 is een bewonersavond georganiseerd in MFC Tehaere in Yerseke. Ruim 50 belangstellenden kwamen om zich te laten informeren en vragen te stellen.

Zandzakken

De gemeente heeft besloten gedupeerden tegemoet te komen en stelt zandzakken beschikbaar aan degenen die op 16 juni jl in Yerseke wateroverlast hadden.
Indien u zandzakken wilt kunt u mailen naar:wateroverlastyerseke@reimerswaal.nl. Degenen die voor vrijdagochtend 24 juni een mail sturen met daarin naam, adres en aantal gewenste zakken ontvangen de zakken vrijdag 24 juni. Ook bestellingen t/m uiterlijk donderdag 30 juni worden nog gehonoreerd en afgeleverd op vrijdag 1 juli.

Wat te doen bij schade

Inwoners die schade hebben dienen dat in eerste instantie af te handelen met hun eigen verzekeringsmaatschappij. Mocht de verzekering uw schade niet dekken dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen via een schademeldformulier. Wij kunnen niet garanderen dat de verzekering van de gemeente u wel schadeloos stelt, dit wordt van geval tot geval bekeken.
Voor meer informatie kunt u bellen naar 14 0113. Wilt u op de hoogte gehouden worden, stuur ons dan een mail naar wateroverlastyerseke@reimerswaal.nl.