Registratieplicht afvalwater

17 april 2014 07:40 uur

Voor ondernemers met kassen en tunnels geldt voor 1 mei een registratieplicht voor gebruikt gietwater en geloosd afvalwater. De plicht is het gevolg van het Activiteitenbesluit en geldt ook als het totale oppervlak van kas of tunnel kleiner is dan 2.500 vierkante meter. De registratie is ingevoerd omdat de overheid wil weten wat er vanuit kassen en tunnels wordt geloosd. Met de gegevens wil Den Haag de emissiegrenswaarden voor de jaren na 2018 bepalen. Registratie gebeurt bij het Uitvoeringsorganisatie Integrale Milieu Taakstelling (UO) en kan via de website www.uo-glastuinbouw.nl.  Bron: Nieuwe Oogst – Wed, 16 Apr 2014.