Regionale samenwerking verwerking afvalwater

21 juni 2015 06:40 uur

Het college van B&W van de gemeente Harderwijk heeft ingestemd met het Zuiveringskring AfvalwaterketenPlan. Dat plan gaat over de inzameling, transport en zuivering van ‘gebruikt’ kraanwater en over hoe we omgaan met regenwater en grondwater. Met dat plan gaat de gemeente Harderwijk samenwerken met de gemeenten Ermelo en Putten en het waterschap Vallei en Veluwe. Voorheen maakte iedere gemeente zijn eigen plan. Het nieuwe plan komt in de plaats van het wettelijk verplichte gemeentelijk rioleringsplan (GRP). De raadscommissie Beleid Algemeen buigt zich ook nog over het plan. Daarna wordt het plan ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Voor algemene vragen over riolering en water kunt u terecht bij de gemeente Harderwijk  via 0341 411 911.