Regio Rivierenland: aanbesteding, reiniging en inspectie vrijvervalriolering succesvol afgerond!

30 januari 2016 15:31 uur

Team Inkoop heeft in de overgang van 2015 naar 2016 de aanbesteding voor de reiniging en inspectie van vrijvervalriolering* door middel van een Europese aanbesteding begeleid. Zeven gemeenten deden mee en kunnen nu rekenen op een mooie kostenbesparing en continuïteit.

Creatieve oplossingen: allemaal meedoen 
In 2011 deden er nog vier gemeenten aan dezelfde aanbesteding mee en deze keer waren het er zeven: Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Neder-Betuwe, Tiel en Zaltbommel. Omdat wij creatieve oplossingen binnen één aanbesteding hadden bedacht, konden zij allemaal meedoen. En dat ondanks dat er in hun inkoop- en aanbestedingsbeleid wat afwijkende gedachten waren over onder andere de toepassing van social return** binnen aanbestedingen van deze aard. In totaal ontvingen wij zes inschrijvingen, dat is er één meer dan vier jaar geleden.

Kostprijsdaling en continuïteit
Eén van de heraanbestedende gemeenten merkte bij de bekendmaking van de uitslag ambtelijk op dat de eenheidsprijzen ook deze keer weer een aardige kostprijsdaling met zich meebrengen. De winnende inschrijver zal het komende jaar de kans krijgen zich te bewijzen. Doet hij dat goed, dan hebben de gemeenten de mogelijkheid de overeenkomst twee keer met een periode van twee jaar te verlengen. De bedoeling is dat dit leidt tot continuïteit, op voorwaarde dat de gemeenten tevreden zijn. De gemeenten zijn met elkaar in overleg om ook vanuit de kant van de opdrachtgevers samen het toezicht kwalitatief goed te borgen.

Meer over Team Inkoop van Contractgestuurde Dienstverlening.  Bron: Regio Rivierenland.