Reactie waterschap Brabantse Delta op claim Kwekerij Dekkers na extreme neerslag in juli 2014

28 oktober 2015 17:18 uur

Op 28 juli 2014 is in Nederland een recordbui gevallen die eens in de 2.000 tot 5.000 jaar plaatsvindt. Een extreme situatie, waarbij het waterschap alle zeilen heeft bijgezet. Ondanks alle inspanningen hebben meerdere bedrijven en inwoners grote wateroverlast ondervonden. Het gaat om een extreme situatie. Teveel regen in korte tijd. Naar aanleiding van deze regenbui heeft het waterschap tien schadeclaims ontvangen, waaronder de claim van Kwekerij Dekkers uit Sprang-Capelle. Deze claim is afgewezen, omdat er feitelijk geen sprake is van verwijtbare nalatigheid in beleid of uitvoering door het waterschap. De familie Dekkers legt zich niet neer bij het besluit en heeft Omroep Brabant benaderd, die een nieuwsitem maakt over het onderwerp. Wij hebben medewerking verleend door een uitgebreide reactie en alle vragen te beantwoorden, maar gaan niet voor de camera onze kant van het verhaal uitleggen. In plaats daarvan hebben we een schriftelijke reactie gegeven. De reden voor deze keuze en de inhoud van deze reactie leest u hieronder in dit nieuwsbericht.

Reactie waterschap Brabantse Delta 

Het waterschap staat als overheid altijd open voor en verleent graag medewerking aan mediaverzoeken. Wij hebben ervoor gekozen om dit keer een schriftelijke reactie te geven. Persoonlijke communicatie met de familie staat bij ons voorop. Wij kiezen ervoor om dit niet via de media te doen. We hebben in onze ogen onze uiterste best gedaan voor de familie en hierover zowel door bestuurders als ambtenaren verschillende gesprekken gevoerd. Ook wij betreuren de situatie. We zijn ervan overtuigd dat we alles hebben gedaan wat binnen onze macht ligt om wateroverlast te beperken – onderzoeken bevestigen dat – en we gaan dit niet langer verdedigen. Graag lichten wij onze kant van het verhaal toe in de volgende schriftelijke reactie:

“Op 28 juli 2014 is in Nederland een recordbui gevallen die eens in de 2.000 tot 5.000 jaar plaatsvindt. In het werkgebied van waterschap Brabantse Delta trok de kern van deze extreme regenbui over het gebied tussen Tilburg, Dongen, Geertruidenberg en Waalwijk. Meerdere bedrijven en inwoners hebben daardoor grote wateroverlast ondervonden. Bij dergelijke extreme wateroverlastsituaties zijn de waterschappers 24/7 in touw met als prioriteit: het water uit alle sloten en beken in het werkgebied zo snel mogelijk afvoeren naar de grotere rivieren en uiteindelijk naar zee. Het gaat om een extreme situatie. Teveel regen in zeer korte tijd: 130 mm binnen 14 uur, waarvan 95 mm binnen 4 uur bij de familie Dekkers en in sommige locaties tot wel 160 mm neerslag. Een uiterst vervelende situatie, waarbij wateroverlast onvermijdelijk is en de pijn moet worden verdeeld.

Naar aanleiding van deze regenbui heeft het waterschap tien schadeclaims ontvangen, die door de verzekeraar van het waterschap worden behandeld, waaronder de claim van Kwekerij Dekkers uit Sprang-Capelle. Deze claim is afgewezen, omdat het waterschap geen nalatigheid valt te verwijten. Wij betreuren de situatie, dat voorop gesteld. Gezien de schrijnende situatie van de familie Dekkers, zijn er diverse gesprekken gevoerd met de familie, zowel door ambtenaren als bestuurders. Ook zijn er verschillende expertiserapporten verschenen in opdracht van beide partijen. In de ogen van de familie heeft het waterschap steken laten vallen. Feit is dat een pomp van een gemaal vanwege een defect niet optimaal functioneerde. Daarover zijn we altijd eerlijk en open geweest. Feit is ook dat de overstroming van Kwekerij Dekkers helaas nooit voorkomen kon worden, ook al had het gemaal optimaal gewerkt. Sterker nog, door verschillende experts is vastgesteld de kwekerij al overstroomde, terwijl het gemaal nog probleemloos functioneerde. De andere genoemde punten door de familie – een stuw is te laat omhoog gezet, het waterschap is zijn zorgplicht niet nagekomen, het gemaal voor een periode van drie uren helemaal geen water heeft verpompt, de gemaalpompen zijn regelmatig uitgezet en de watergang was niet gemaaid – zijn onjuist. We betreuren de situatie, maar feitelijk is er geen sprake van verwijtbare nalatigheid in beleid of uitvoering door het waterschap. Wij hebben alles gedaan wat redelijkerwijs verwacht kan worden om deze wateroverlast situatie te beheersen.

Naast de familie Dekkers zijn helaas nog meer ondernemers en inwoners die schade hebben geleden naar aanleiding van de extreme regenbui. Straten stonden blank en het water kwam tot woonkamers en bedrijfsruimten. Dat wil niemand. Tegelijkertijd gaan we dit soort extreme weersomstandigheden vaker meemaken, waarbij wateroverlast helaas onvermijdelijk is ondanks alle inzet van het waterschap.” Bron: Waterschap Brabantse Delta 28-10-2015.