‘Rattenriool’ Ginneken: ‘Straks moet ik duizenden euro’s gaan betalen’

14 november 2017 21:41 uur

In de lente van 2018 moet blijken wie de kosten voor de aanpak van het riool in het Ginneken gaat betalen. Woningeigenaren maken zich zorgen, maar er heerst ook opluchting. ,,Ik ben particulier, straks moet ik duizenden euro’s gaan betalen!”, zegt een bewoonster van de Keermanslaan. ,,We zijn fel”, zegt ze. ,,De problemen spelen hier al zo lang, pas nu komt er een reactie.”

Gisteravond organiseerde de gemeente samen met woningcorporatie WonenBreburg een inloopavond in Gemeenschapshuis Vianden. In omliggende straten wordt al jaren geklaagd over ratten. Reden voor de gemeente en de woningcorporatie om onderzoek te doen naar de staat van de riolen in de Bavelselaan, Van Brechtstraat, Sint Laurenslaan, Viandenlaan, Schoolakkerplein, Vogelenzanglaan, Keermanslaan en Kerkhofweg. Want mogelijk bewegen de knaagdieren zich via het rioolstelsel onder de grond.

Kwaliteit

Tijdens het onderzoek zijn er geen ratten aangetroffen. ,,Dat betekent niet dat ze er niet zijn”, stelt Bas Hoefeijzers van de gemeente. Ratten of niet, de kwaliteit van de buizen vormt een probleem. ,,De staat van de riool is matig te noemen. Dat de buizen aangepakt moeten worden, staat buiten discussie.” Bron: bndestem.nl 14-11-17