Rapportage emissies riolering en/of oppervlaktewater van tuinders steeds beter

15 maart 2015 08:53 uur

Groentenieuws.nl roept zijn lezers op om ook dit jaar tijdig, voor de wettelijke verplichte datum van 1 mei, de milieurapportage naar de Uitvoeringsorganisatie (UO). In grote lijnen komt het er op neer dat substraattelers moeten rapporteren over de geloosde hoeveelheid meststoffen en grondtelers daarnaast ook het verbruik aan meststoffen moeten rapporteren. De rapportage kan door de dienstverlener worden verzorgd. Een andere mogelijkheid is om het zelf te doen via www.uo-glastuinbouw.nl. Daar bevindt zich ook het standaardformulier voor de rapportage.  In 2014 heeft 80% van de glastuinders voldaan aan de rapportageverplichting. In 2013 was dit ongeveer 60%. Een enorme verbetering! Bron: Groenenieuws.nl. Lees verder>>>>