Rain(a)way tegels geïntroduceerd op FabCity

28 mei 2016 07:02 uur

Een veelzijdige gezelschap van bestuursleden, bewoners en bedrijven en overheden bracht op 25 mei op uitnodiging van het waterschap en Rainproof een bezoek aan Fabcity.

Na een openingswoord van Ariane Hoog, dagelijks bestuurder van het waterschap en Egbert Fransen, directeur van Pakhuis de Zwijger, kregen de bezoekers een rondleiding over de toekomstige rainproof en circulaire stad. De bijeenkomst eindigde feestelijk met de lancering van de Rain(a)Way Ebb-tegel.

Waterbewust en klimaatbestendig

FabCity is een tijdelijke campus met innovatieve paviljoens en installaties voor de stad van de toekomst. Fabcity is onderdeel van  het culturele programma van het EU voorzitterschap: “Europe by People”. Ariane Hoog sprak over Fabcity als een mooi podium voor bezoekers om kennis te maken met het thema water. Waterbewustzijn en de klimaatbestendige stad zijn belangrijke speerpunten van het waterschap. Door op FabCity een prominente plek in te nemen,  ontstaat een goede verbinding met de stad en de stedelingen.  Na de opening werd de fabrieksmatig geproduceerde straatbank van biocomposiet onthuld.

Circulair waterplein

Na een rondleiding over Fabcity, waarbij deelnemers in vogelvlucht langs MX3Dhet Wikkelhuis enTiny Tim gingen, verzamelde het gezelschap rond het circulaire waterplein.  Dagelijks bestuurder Rolf Steenwinkel en directeur Afvalwater van Waternet Renze van Houten, gaven een toelichting op de stand over Nieuwe Sanitatie. Deze toont het maximaal (terug)winnen van grondstoffen, energie en warmte uit afvalwater en het besparen van energie en water.

Daniel Goedbloed, programma manager Rainproof, en Ariane Hoog introduceerden vervolgens hetRainproof paviljoen. Beiden gaven aan dat de basis voor een regenbestendige stad ligt in de samenwerking van een  breed stedelijk netwerk van partijen. Het paviljoen toont hoe het bedrijfsleven, overheden en bewoners gezamenlijk maatregelen kunnen nemen om de sponswerking van de stad te vergroten, schade te voorkomen en regenwater te benutten voor een mooie, leefbare stad.

Rain(a)way Ebb tegel 

FabCity is bij uitstek de plek waar ondernemerschap en vernieuwing elkaar ontmoeten. Ontwerpster Fien Dekker laat op het Rainproof paviljoen met haar Rain(a)way tegels zien dat regenwater niet alleen een probleem is. Het heeft ook kwaliteiten en die kunnen we gebruiken voor het inrichten van de openbare ruimte. Haar nieuwste ontwerp, De Rain(a)Way Ebb-tegels, laat zien dat regenwater ook op een aantrekkelijke manier kan afstromen naar een infiltratie – of bufferlocatie. Deze mooie innovatie werd feestelijk gelanceerd door Ariane Hoog en Fien Dekker.

Bron: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.