Raalte: warmte-integratie rioolwater bij zwembad

25 juli 2013 14:41 uur

Het Waterschap Groot Salland en de gemeente Raalte zijn gestart met de werkzaamheden voor het project Restwarmte rwzi Raalte. Dit is onderdeel van het Europese energieproject INNERS, waarvan Waterschap Groot Salland de trekker is. Het werk wordt uitgevoerd door Doorgeest Koeltechniek. Met Restwarmte rwzi Raalte wordt warmte uit gezuiverd rioolwater gewonnen om vervolgens het verderop gelegen zwembad Tijenraan mee te verwarmen.

Restwarmte rwzi Raalte

Aan de rand van Raalte ligt een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) van het waterschap. Het gezuiverde afvalwater (effluent) wordt afgevoerd op oppervlaktewater, in dit geval op de Hondemotswetering. De temperatuur van dit gezuiverde water varieert van 8 graden Celsius in de winter tot 20 graden Celsius in de zomer en bevat thermische energie: energie uit warmte. Deze energie gaat nu verloren.

Binnen INNERS (INNovative Energy Recovery Strategies in the urban water cycle) willen Groot Salland en de gemeente Raalte een deel van deze thermische energie gebruiken om het dichtbij gelegen zwembad Tijenraan te verwarmen. Dit demonstratieproject omvat het ontwerp, realisatie en onderhoud van een thermisch energie transfer systeem (TETS) om daarmee inzicht te krijgen in warmteterugwinning uit afvalwater en deze kennis te delen met de andere Europese partners.

Voor het project wordt een 600 meter lange leiding aangelegd van de rwzi naar het zwembad en er wordt een ‘energie-installatie’ gebouwd waarmee warmte uit het rioolwater kan worden gehaald door middel van warmtepompen.

Voor het waterschap en de gemeente is de start een belangrijke mijlpaal. Na een lange periode van voorbereiding is de daadwerkelijke uitvoering nu begonnen. Zoals het er nu naar uitziet wordt het werk medio augustus opgeleverd.

INNERS

Onder de paraplu van INNERS werken 11 partners (universiteiten, onderzoekinstellingen, gemeenten en waterschappen) uit Nederland, Engeland, Frankrijk, Duitsland, België en Luxemburg samen aan het creëren van een nieuwe manier van denken over de stedelijke waterkringloop als een systeem dat naast water ook energie transporteert. Doel is het terugwinnen en hergebruiken van energie uit afvalwater én het promoten hiervan. In de waterkringloop is namelijk een grote hoeveelheid energie aanwezig die niet wordt gebruikt. Afvalwater bevat bijvoorbeeld tien keer de hoeveelheid energie die nodig is voor de behandeling ervan in de zuiveringsinstallaties. De ambitie is om in de toekomst te komen tot een energie neutrale of zelfs een energie producerende stedelijke waterkringloop. Het Waterschap Groot Salland is de zogeheten ‘leadpartner’ van INNERS. Daarmee is het waterschap verantwoordelijk voor de totale uitvoering van het overkoepelende project.

Vacuümtoiletten in Deventer

Het waterschap neemt met twee projecten deel aan INNERS. Eén daarvan is het project in Raalte, de andere is een vervolgstudie naar de technische haalbaarheid van Duurzame Energiewinning Uit Geconcentreerde (afval)stromen in Deventer (DEUGD). Dit houdt het gescheiden inzamelen van afvalwater in om efficiënter te kunnen zuiveren, onder meer door gebruik te maken van vacuümtoiletten en gft-afval. Bron: Waterschap Groot-Salland.