QuickScan voor aanpak waterzuivering glastuinbouwbedrijven

13 maart 2016 08:44 uur

Agrimaco, DLV glas & energie en Delphy hebben onder de naam Project BRINKERS een totaalaanpak ontwikkeld om tuinderscollectieven én individuele bedrijven te helpen met de aanpak van de verplichte zuivering van afvalwater, zo meldt Delphy in een persbericht.

Vanaf 1 januari 2018 zijn glastuinbouwbedrijven verplicht het water dat ze lozen te zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen. Een gezamenlijke aanpak als collectief kan voordelen bieden. Project BRINKERS heeft een QuickScan ontwikkeld om hierin richting en mogelijkheden te bepalen. De deelnemers van een collectief leveren via een digitale vragenlijst de benodigde gegevens. Deze gegevens worden verwerkt in een rapportage met daarin het geraamde lozingsvolume van het collectief, benadering van de kosten en de mogelijke voordelen en knelpunten van een gezamenlijke aanpak. Dit rapport wordt door Project BRINKERS in een gesprek met het collectief teruggekoppeld, met een advies over vervolgstappen die genomen kunnen worden. Bron: Sierteelnet 9 maart 2016. Lees verder>>>>