Purmerend: Voortgang rioolwerkzaamheden Overwhere

28 mei 2014 06:14 uur

Het rioolstelsel van Overwhere-Zuid is 50 jaar oud. Het is versleten en voldoet niet meer aan de huidige milieu-eisen.

  • We vervangen het complete rioolstelsel van Overwhere-Zuid en twee rioolgemalen.
  • We gaan over van een gemengd – naar een gescheiden rioolstelsel.

De werkzaamheden worden per buurt uitgevoerd tussen 2011 – 2018.

Stand van Zaken

Het riool is aan vervanging toe en de buitenruimte in de wijk wordt meteen opgefrist. De kwaliteit van de wijk wordt verbeterd om voor de komende jaren een goede en prettige leefomgeving te bieden.

Deelplan 5 is nu aan de beurt. Het gaat hier om de Kolfstraat, Flevostraat en Kegelplein.

De gemeente heeft een Voorlopig Ontwerp van de straat gemaakt en informeert de bewoners tijdens een inloopavond. Medewerkers van de gemeente geven toelichting op de plannen en beantwoorden vragen.

Meer informatie

Meer informatie over dit project staat op de pagina Overwhere vervangt riolering. Bron: gemeente Purmerend 27 mei 2014