Provincie stelt eis aan Ecoflow: zaterdag einde aan stank

12 september 2014 06:41 uur

De omgevingsdienst voert namens de provincie het milieutoezicht op bedrijven uit. Medewerkers van de omgevingsdienst hebben het bedrijf vandaag bezocht nadat de stankklachten toch weer terugkwamen. Zij constateerden dat het nu veel minder stinkt dan de afgelopen tijd en dat er geen H2S-vorming (waterstofsulfide – ‘rotte eierenlucht) meer is. Toch stinkt het – met name in de directe omgeving van Ecoflow nog steeds en daarom wordt nu bestuursdwang toegepast.

Bestuursdwang
Uiterlijk zaterdag 16.00 uur moet het bedrijf erin zijn geslaagd de stank blijvend te beëindigen. Het bedrijf kan dat doel bereiken door het afvalwater af te voeren naar erkende verwerkers maar wellicht ook f door het treffen van maatregelen op eigen terrein. Is er zaterdag om 16.00 uur nog steeds last van onaanvaardbare geuroverlast en is het afvalwater nog steeds aanwezig, dan zal het door de overheid op kosten van Ecoflow worden afgevoerd. Dat betekent in dat geval wel dat de stank nog even duurt totdat het water is afgevoerd.

Slechts tijdelijk onder controle
De stankoverlast ontstond zondagavond door technische problemen. Door onbekende oorzaak kwam tijdens het zuiveringsproces een grote hoeveelheid waterstofsulfide (H2S) vrij, herkenbaar aan de zogenaamde ‘rotte-eierenlucht’. Sindsdien heeft het bedrijf op allerlei manieren en met ingehuurde expertise geprobeerd het biologische proces positief te beinvloeden. Metingen wezen uit dat Ecoflow de situatie gisteren rond het middaguur onder controle had. Naar vannacht bleek slechts tijdelijk..

Meldingen
Bij de gemeente Son en Breugel, de gemeente Eindhoven en bij de milieuklachtencentrale van de provincie kwamen de afgelopen dagen – en ook vanmorgen – veel meldingen binnen van omwonenden en omliggende bedrijven. Er waren ook veel vragen over mogelijk gevaar voor de volksgezondheid.

Niet gevaarlijk
Volgens de GGD zijn de gemeten concentraties schadelijke stoffen in de lucht verwaarloosbaar en niet schadelijk voor de volksgezondheid, ook al kunnen er (tijdelijke) klachten ontstaan als hoofdpijn en prikogen.
Heeft u vragen over gezondheid?, Op de website van de GGD (www.ggdbzo.nl ) staat meer informatie inclusief een lijst met vragen en antwoorden op het gebied van gezondheid. Daarnaast kunt u hierover bellen met de GGD 0900-3686868 (Bureau Gezondheid, Milieu,en Veiligheid, GGD’en Brabant / Zeeland). Bron: Provincie Noord-Brabant – Thu, 11 Sep 2014