Provincie Overijssel: stop met injectie afvalwater

12 september 2015 09:40 uur

Provinciale Staten van Overijssel willen dat de NAM definitief stopt met het injecteren van vervuild water in de bodem in Twente. Wordt het project toch hervat, dan moet er een verzoek komen om de vergunning in te trekken.

Lege gasvelden
Ook moeten Gedeputeerde Staten eventuele misstanden bij afvalwaterinjecties in Twente onderzoeken. Dat hebben Provinciale Staten woensdag besloten. De NAM pompte water dat door oliewinning was vervuild in lege gasvelden. Het project ligt stil sinds een lekkage in Hardenberg eerder dit jaar. Statenleden maken zich zorgen over risico’s voor onder meer het drinkwater in Twente. De lege gasvelden liggen deels in en naast belangrijke drinkwatergebieden. Bron: Binnenlands Bestuur 10 september 2015. Lees verder>>>>