Promovendus verdedigt onderzoek van riolen

05 februari 2016 11:50 uur

Nikola Stanić doet (met Wouter van Riel) aan de TU Delft promotieonderzoek naar informatie over de toestand van het hoofdriool. Hoe krijg je de juiste informatie om beheer- en vervangingsmaatregelen optimaal in te plannen? Zijn hiervoor verbeteringen nodig in de veelgebruikte onderzoeksmethoden?

Waarom dit onderzoek?

Visuele inspectie is heel lang beschouwd als een ‘one size fits all’-inspectietechniek, die harde informatie oplevert over de toestand van de riolering. Recent onderzoek van Jojanneke Dirksen heeft laten zien dat visuele inspectie – net als alle meettechnieken overigens – niet perfect is. Bovendien blijkt het bij de interpretatie van de inspectieresultaten lastig om de informatie objectief te houden. Voor zettingsgevoelige gebieden heeft Jojanneke laten zien dat zettingsmetingen een zeer kosteneffectief alternatief zijn voor visuele inspectie. In gebieden waar zetting niet het maatgevende faalmechanisme is, bestaat nog wel behoefte aan betere informatie over de toestand van de riolering. De vraag in dit onderzoek is tegen welke inspanning welke kwaliteit van informatie te verkrijgen is. Bron: RIONED. Lees verder>>>>