Primeur voor Nederland

03 september 2014 07:09 uur

Staatsecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft maandag 1 september in Sneek een proeflocatie geopend die ervoor gaat zorgen dat in de toekomst minder medicijnresten in ons water terechtkomen. Het Antonius Ziekenhuis heeft de Nederlandse primeur. Er is nog geen plaats in Nederland waar de mogelijkheid bestaat onderzoek te doen naar hoe medicijnresten gefilterd kunnen worden voordat het afvalwater het riool inloopt.

Tijdens de opening sprak de staatsecretaris haar waardering dat de sector zelf het initiatief neemt voor deze proeflocatie. “Op het terrein van geneesmiddelen en afvalwater liggen er veel kansen meer kennis te ontwikkelen. Niet alleen over de omvang van het probleem en de gevolgen, maar ook over de mogelijkheden om het afvalwater beter te zuiveren,” aldus Mansveld.

Schoner afvalwater

Metingen van waterschappen en drinkwaterbedrijven laten zien dat er resten van geneesmiddelen in het water zitten. Dit is nu nog geen probleem voor de gezondheid, omdat de gemeten waardes erg laag zijn. Door uitvoerig onderzoek te doen naar oplossingen wordt het afvalwater in toekomst schoner en minder belastend voor het milieu. Het is bovendien een kans voor Nederland om onze internationale positie als waterland te versterken.

Testen waterzuivering

Van alle resten van geneesmiddelen die in het milieu terechtkomen is vijftien procent herleidbaar naar verzorgingsinstellingen. Op de proefsite bij het ziekenhuis kunnen bedrijven in de watertechnologie met opstellingen uittesten welke vorm van zuivering het beste werkt. De kennis die ze hier opdoen gebruiken de bedrijven om de zuivering op grotere schaal in te zetten bij andere ziekenhuizen en zorginstellingen.

Samenwerking

Het project in Sneek is een samenwerking tussen het Antonius Ziekenhuis, de WaterCampus in Leeuwarden en het onderzoekscentrum Wetsus. Het is mede gefinancierd door de provincie Friesland en het Rijk.

Bron: Rijksoverheid, 2 september 2014.