Poepparasiet vraagt betere zuivering

19 februari 2018 07:01 uur

Hoe meer mensen wereldwijd op het riool zijn aangesloten, hoe groter de kans om ziek te worden via het drinkwater. Tenzij de zuivering drastisch verbetert.

Dat concludeert promovendus Lucie Vermeulen in haar onderzoek naar de wereldwijde aanwezigheid van de ziekmakende parasiet Cryptosporidium in rivieren. Zij verdedigt vandaag haar proefschrift, waarin ze een model presenteert waarmee de verspreiding van de diarreeveroorzakende parasiet op wereldschaal wordt beschreven.

Diarree
Cryptosporidium is een eencellige parasiet die in poep voorkomt en één van de voornaamste veroorzakers is van diarree. Diarree is de op drie na belangrijkste oorzaak van sterfte onder kinderen jonger dan 5 jaar. De ziekteverwekker verspreidt zich onder
andere via het oppervlaktewater. Maar hoeveel parasieten er in het water zitten, en hoe groot de risico’s van besmetting via rivieren zijn, is grotendeels onbekend.

Vooral in delen van de wereld waar de problemen het grootst zijn, zijn weinig metingen voorhanden, licht Vermeulen de urgentie van haar studie toe. Om die gaten in de kennis op te vullen, ontwikkelde zij een model dat de verspreiding van ziekteverwekkers als Cryptosporidium in kaart brengt. De kaart laat beleidsmakers zien waar de nood het hoogst is. Het is het eerste model op wereldschaal van een ziekteverwekker. Bron: resource.wur.nl 16-2-18 Lees verder>>>>